استانداردها

همواره دلایل مفیدی برای توسعه دهندگان وب وجود دارد که با استانداردهای وب هماهنگ باشند. برای نمونه موتورهای جستجو می توانند کار فهرست کردن سایتها را بهتر انجام دهند. استفاده از کدهای مختص یک مرورگر اغلب کار طراحی یک صفحه را دوبرابر یا سه برابر می کند. و زمانی که رسانه جدیدی مطرح می شود برای مطلوب شدن سایت کار زیادی باقی می گذارد. این وضعیت بدون مفهوم هدایت استانداردهای وب فقط وخیم تر خواهد شد.

 

W3C:

کنسرسیوم شبکه جهانی وب (W3C) یک کنسرسیوم از صنعتی بین المللی است که به "هدایت وب به سوی استعدادهای نهان آن" اختصاص داده شده است. W3C خصوصیات آزاد (استانداردهای عملی) را گسترش می دهد تا قابلیت همکاری محصولات مربوط به وب را بهبود بخشد. نظریه های W3C توسط گروههای کاری شامل اعضای کنسرسیوم و کارشناسان دعوت شده گسترش می یابد.

 

XHML:

XHTML 1.0 یک فرمولبندی تازه از HTML بر پایه XML است. به XHTML 1.0 میتوان به عنوان یک گذار ایدئولوژیک از HTML 4.0 نگاه کرد که به خاطر تاثیر XML از لحاظ فنی سختگیرانه تر است.

 

 

CSS:

شیوه نامه آبشاری (CSS) یک طرز کار و مکانیزم برای تغییر ظاهر عناصر HTML یا XML به وسیله اختصاص سبکها و شیوه ها به انواع عناصر ، دسته های خودتعریف از عناصر یا نمونه های شخصی است.