امتیازات

به طور کلی در نرمافزارها و علی الخصوص نرمافزارهای تحت وب بحث امنیت و پشتیبانی بسیار مهم است، ولی در بسیاری از موارد این امور نادیده گرفته میشود و البته این اغماض در غالب موارد تأثیر خود را نشان میدهد.

نرمافزارهای هم ردیف موجود غالباً ترجمه نرمافزار های خارجی هستند که با توجه به اینکه نرمافزارترجمه شده از توسعه نرمافزار اصلی فاصله میگیرد به مرور زمان مشکلات امنیتی نرمافزارکشف شده و از آنجا که از توسعه اصلی فاصله گرفته برای وب سایت راه اندازی شده مشکل ساز خواهد بود.

 

برنامهنویسی از پایه:

راوند به صورت کامل و از پایه توسط شرکت ریواس سیستم طراحی، برنامهنویسی و پیادهسازی شده است.

 

امنیت:

در برنامهنویسی این سیستم تمام موارد امنیتی در نظر گرفته شده است و با اعمال فیلتر در ورودی ها و خروجی های سیستم امکان نفوذ به سیستم را به حداقل ممکن رسانده است.

 

پشتیبانی:

بدون شک بهترین سیستمها هم بدون پشتیبانی مناسب نمیتوانند سیستم کارایی باشند. راوند به طور کامل تحت حمایت و پشتیبانی شرکت ریواس سیستم میباشد و به همین دلیل مشکلات نرمافزارهای مشابه در آن بروز نمیکند.

 

توسعه پذیری:

راوند قابل توسعه است بدین معنی که به دلیل چند لایه بودن سیستم این امکان وجود دارد تا بخشهای مورد نظر، به عنوان مثال یک ماژول یا یک بلاک به سیستم اضافه شود.

 

کاربرپسند بودن:

رابط کاربری که این نرم‌افزار‌در اختیار کاربر قرار می‌دهد این امکان را به کاربر می‌دهد تا به سادگی عملیات مورد نظر خود را انجام دهد.