دپارتمان بازاریابی و فروش

هدف نهایی از تاسیس شرکت و ارائه خدمت به مشتریان سودآوری است.

در این میان نقش دپارتمان فروش و بازاریابی اطلاع رسانی در مورد خدمات و محصولات به جامعه هدف (مشتریان) و انتقال خواسته ها و نیاز ایشان به شرکت است؛ که این ارتباط دوطرفه بعد از شروع رابطه اقتصادی میان شرکت و کارفرما منجر به سودآوری خواهد شد.

برآورده شدن کامل نیازهای مشتری پس از فروش و احساس آرامش در حین پشتیبانی از محصول فروخته شده، باعث ارتقای سطح کیفی کار و رضایتمندی ایشان خواهد بود.

دپارتمان فروش و بازاریابی شرکت ریواس سیستم با توجه به اهداف فوق، فعالیت خود را  از سال 1385 آغاز نموده و همواره تعهد به کیفیت محصول و تداوم پشتیبانی مناسب را سرلوحه کار خود قرار داده است.

این دپارتمان با توجه به نیاز بازار هر ساله محصولات جدیدی به سبد محصولات شرکت اضافه نموده است و همواره شنوای کلیه پیشنهادات و نظرات جامعه جهت ارتقای کیفیت خدمات شرکت می باشد.