دپارتمان مهندسی نرم افزار

   بخش "مهندسی نرم افزار" شرکت با اتخاذ رويکرد رفع نيازهای استانی و ملی نسبت به بحث نرم افزاری در زمينه های مختلف (شخصی ، شرکتی ، سازمانی) اقدام به تعريف گروه هاي عملياتی مستقل که همگی در راستای نيل به اهداف کلی شرکت فعال هستند، نموده است. پوشش اکثر زبان های برنامه نويسی و بستر های اجرايی در دو سطح Desktop Base و Web Base به همراه پشتيبانی از تمام بانک های اطلاعاتی رايج در کنار تخصص و سابقه اجرايی هر يک از اعضای تيم انعطاف و آسودگی را برای مشتری در انتخاب ابعاد و نوع راهکار مورد نظر خود به ارمغان می آورد.

از فعاليت های اين واحد می توان به موارد زير اشاره نمود:

- ايجاد برنامه های تحت سيستم با استفاده از زبان های .NET و Java (SE – EE)

- ايجاد برنامه های تحت وب با استفاده از زبان های PHP ، .NET و Java

- ايجاد و مديريت بانک های اطلاعاتی : MS SQL Server – MySQL – Oracle SQL

- طراحی و اجرای انواع Web Service ها تحت SOAP – WSDL

- ايجاد و اجرای سامانه های مديريت محتوای اينترنتی : CMS – CMF – Web Portal

- ايجاد و اجرای سامانه های يکپارچه سازمانی : ERP – CRM – Total Solution Systems

- ايجاد و اجرای سامانه های کاربردی با اهداف خاص بنابر نياز مشتری

- اجرای تست های چندگانه (S.A.F.S) و نگهداری از نرم افزار

- بهينه سازی و/يا ارتقاء بستر های فعلی