دپارتمان میزبانی وب

   با توجه به فعاليت تخصصی شرکت در زمينه نرم افزار و وجود طيف گسترده ای از مشتريان شرکت که به نحوی از خدمات و نرم افزار های تحت وب شرکت استفاده می کنند، هم چنين وجود تفکر ارائه سبد کامل خريد به مشتری و امکان مديريت جامع و يکپارچه منابع چه در سمت شرکت و چه در سمت مشتری؛ از ابتدای فعاليت رسمی شرکت نسبت به راه اندازی واحد "ميزبانی وب و دامنه" اقدام شده است.

فعالیتهای دپارتمان میزبانی وب:

- اجاره فضاهای میزبانی روی وب سرورهای لینوکس و ویندوز

- اجاره سرورهای مجازی لینوکس و ویندوز

- اجاره سرورهای اختصاصی لینوکس و ویندوز

- مدیریت نرم افزاری وب سرورهای لینوکس و ویندوز

- ثبت دامنه های اینترنتی ملی و بین المللی