برخی از مشتریان ما

دپارتمان میزبانی وب

با توجه به فعالیت تخصصی شركت در زمینه نرم افزار و وجود طیف گسترده اي از مشتریان شركت كه به نحوي از خدمات و نرم افزار هاي تحت وب شركت استفاده می كنند، هم چنین وجود تفکر ارائه سبد كامل خرید به مشتري و امکان مدیریت جامع و یکپارچه منابع چه در سمت شركت و چه در سمت مشتري؛ از ابتداي فعالیت رسمی شركت نسبت به راه اندازي واحد "میزبانی وب و دامنه" اقدام شده است. این واحد كه بصورت مشترک توسط 1 واحد "نرم افزار" ، "شبکه" و "امنیت داده" مورد بازبینی، بروز رسانی و پشتیبانی قرار می گیرد بصورت یکی از گزینه هاي قابل انتخاب توسط عموم مشتریان عام و خاص در دسترس قرار دارد. وجود Rack و تجهیزات اختصاصی در یکی از معتبرترین مراكز داده  (Data Center)جهان، اتصال به سریع ترین خطوط اینترنتی (Internet Backbone) به همراه پیش بینی امکانات و منابع پشتیبان، هم چنین امکان شخصی سازي توسط تیم مجرب شركت بنابرانتخاب و نیاز مشتري باعث شده تا همواره از خدمات ارائه در این واحد استقبال خوبی به عمل آید تا آنجا كه بسیاري از سایت هاي معتبر دولتی استان )گیلان( و ملی در كنار شمار بسیاري از سایت هاي عمومی خدمات این واحد را به عنوان انتخاب اول خود قرار دهند.

امکان سفارش، پرداخت، پیگیري، ارسال درخواست هاي پشتیبانی (Support Ticket)، ارتقاء و نظارت بر عملکرد سرویس كه همگی بصورت آنلاین و از طریق پورتال جامع كاربري شركت در دسترس كاربران است باعث شده تا كاربران فارغ از تنگنا هاي موجود همچون : عدم پشتیبانی در ساعات غیر اداري، تاخیر در ثبت و راه اندازي، عدم وجود نیروهاي پشتیبانی متخصص و ... با خیالی آسوده نسبت به راه اندازي و بهره برداري از پروژه هاي خود اقدام نمایند.

در كنار وجود منابع گسترده و مطمئن میزبانی وب كه در خارج از كشور مستقر است، مدیریت شركت طرحی را نیز براي راه اندازي Data Center داخل كشور ویژه مشتریانی كه مایل به استفاده از اینگونه خدمات هستند در دست پیاده سازي دارد.