Text-
دپارتمان فروش و بازاریابی

هدف نهایی از تاسیس شرکت و ارائه خدمت به مشتریان سودآوری است.در این میان نقش دپارتمان فروش و بازاریابی اطلاع‌رسانی در مورد خدمات و محصولات به جامعه هدف (مشتریان) و انتقال خواسته‌ها و نیــاز ایشان به شرکت است؛ که این ارتباط دوطرفه بعد از شروع رابطه اقتصادی میان شـرکــت و کـارفــرمـا منــجر بـه سودآوری خواهد شد.برآورده شدن کامل نیازهای مشتری پس از فروش و احساس آرامش در حین پشتیبانی از محصول فروخته شده، باعث ارتقای سطح کیفی کار و رضایت‌مندی ایشــان خواهــد بود.دپـارتـمان فـروش و بازاریابی شرکت ریواس سیستم با توجه به اهداف فوق، فعالیت خود را  از سال 1385 آغاز نموده و هــمواره تعهد به کیفیت محصول و تداوم پشتیبانی مناسب را سرلوحه کار خود قرار داده است .

این دپارتمان با توجـه به نیاز بازار هر ساله محصولات جدیدی به سبد محصولات شرکت اضافه نمـوده اسـت و هـمـواره شنـوای کلـیه پیشنهادات و نظرات جامعه جهت ارتقای کیفیت خدمات شرکت می‌باشد.