Text-
نرم افزار جامع مدیریت الکترونیکی اصناف

بیش از دو دهه است که تئوریهای نوین مدیریتی بدنبال افزایش کارآئی مدیران سازمانها هستند و در تقابل با افزایش بعد جفرافیائی، پیچیدگی روابط حاکم بر مدیریت منابع انسانی، افزایش هزینه های غیر عملیاتی و نیاز به ارائه خدمات برخطِ درون سازمانی و برون سازمانی، به ارائه راهکار میپردازند. آنچه مسلم است پیاده سازی هر تدبیر و اندیشه مدیریتی، هزینه ای در بر دارد، اما برخی راهکارها هستند که نسبت هزینه به فایده آن چنان است که مدیران هزاره سوم، کمترین تاملی در بکارگیری آن ندارند. سازمانها و شرکتهای بزرگ بین المللی ودولت های موفق دنیا در عرصه ارائه خدمات الکترونیک، با استفاده از ابزارهای کم هزینه توانسته اند ابزاری توانمند را در اختیار مدیران قرار داده و نظام سنتی حاکم بر روابط مدیران کلان را با مدیران میانی و کارمندان متحول کنند.
در همین راستا، شرکت ریواس سیستم اقدام به طراحی و پیاده سازی ابزارهای نوین مدیریتی نموده است. نرم افزار جامع مدیریت الکترونیکی اصناف"رایان" مجموعه ای از ابزارها برای شما مدیر هزاره سوم است که علاوه بر کاهش هزینه های عملیاتی و پرسنلی و بدون نیاز به افزایش نیروی انسانی، کارآئی سازمان شما را دو چندان مینماید.
اين نرم افزار امكان سازماندهی کلیه فعالیتهای درون سازمانی و برون سازمانی را میسر نموده و برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی و گسترش فعالیت زيرمجموعه ها، هماهنگی و برگزاری انواع جلسات، سمینارها و همايش ها، برگزاری دوره های  آموزشی، ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی، در دسترس قراردادن امکانات و خدمات متنوع برای ارباب رجوع، ایجاد ارتباط آسان با تشکل ها و سازمانهای تحت امر، انجام تراكنشهاي مالي با امنیت کامل و صدها کاربرد دیگر را برای شما فراهم آورد که در حالت عادی برای انجام تمامی این امور، افزایش ده درصدی نیروی انسانی اجتناب ناپذیر است و این به معنای افزایش توان غیر عملیاتی سازمان شما تنها با تامین یک ابزار سرمایه ای است.

امكانات كلي نرم افزار جامع مدیریت الکترونیکی اصناف 

 1. امكان راه اندازي وب سايت اطلاع رساني
 2. امکان ثبت نام و انجام پرداخت هاي مالی اعضاء
 3. امکان تمدید سالیانه عضويت واطلاع رساني زمان تمديد به اعضاء و مديران
 4. امکان ارتباطات دو سويه با اعضاء و مديران
 5. امکان برگزاری انتخابات آنلاین در بازه هاي زماني با امكان مشخص نمودن زمان راي گيري
 6. امکان ارائه سمینارها، کنفرانسها وانواع برنامه های آموزشی براي ثبت نام اعضاء
 7. امکان ارائه پيشنهاد برای برگزاري سمینارها، کنفرانسها وانواع برنامه های آموزشی
 8. امکان راه اندازي فروشگاه آنلاین
 9. داشتن پروفایلهای کاری و مالی اعضاء
 10. امكان فعال و يا غير فعالسازي اعضاء و كاربران
 11. امكان برگزاري نظر سنجی ها
 12. امكان قرار دادن تبلیغات شركت هاي حامي
 13. ارائه گزارش مالي به مديران