Text-
دپارتمان ميزبانی وب

با توجه به فعاليت تخــصصی شرکت در زمينه نرم‌افزار و وجود طيف گسـترده‌ای از مشتـريـان شـرکت که به نحوی از خدمات و نرم‌افزار‌های تحت‌وب شرکت استفاده می‌کنند، هم چنين وجود تفکر ارائه سبد کامـل خريد به مشتری و امکان مديريت جامع و يکپارچه منابع چه در سمت شـرکت و چـه در سـمـت مشتـری؛ از ابـتـدای فعاليت رسمی شرکت نسبت به تشکیل دپارتمان "ميزبانی وب و ثبت دامنه" اقدام شده است

فعالیت‌های دپارتمان میزبانی وب:

  1. اجاره فضاهای میزبانی روی وب سرورهای لینوکس و ویندوز
  2. اجاره سرورهای مجازی لینوکس و ویندوز
  3. اجاره سرورهای اختصاصی لینوکس و ویندوز
  4. مدیریت نرم‌افزاری وب سرورهای لینوکس و ویندوز
  5. ثبت دامنه‌های اینترنتی ملی و بین المللی