Text-
نرم افزار جامع نظام پیشنهادات رایان

هدف از ایجاد این نرم افزار فراهم آوردن مكاني براي ثبت پيشنهادات و ايده ها مي باشد كه كاربران بتوانند پيشنهادات خود را ثبت كنند و مديران بتوانند آن ها ارزيابي كرده و در صورت لزوم اجرايي نمايند.
امکانات نرم افزار جامع نظام پیشنهادات به شرح زیر می باشد : 

 1. این سامانه به عنوان يك زير سايت (suggestion.example.com) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 2. بخش هايي مانندآيين نامه ها و قوانين، صورت جلسات، فراخوان ها ، مراحل و زمانبندي انجام كار، ليست پيشنهاد ها، ليست پيشنهاد دهندگان، اخبار و اطلاعيه ها، مطالعات و مقالات، اعضا كميته ها و ارتباط با ما در صفحه اصلي نظام پيشنهادها وجود خواهد دارد که ظاهر اين بخش طبق نظر كارفرما خواهد بود.
 3. گروه هاي كاربري ثابت اين سيستم، كميته عالي نظام پيشنهاد ها، دبيرخانه نظام پيشنهاد ها، كميته اجرايي نظام پيشنهاد ها و كميته هاي تخصصي مي باشد ممكن است شخصي در چند گروه عضو باشد. همه افرادي كه در گروه هاي بالا عضو هستند و همه پيشنهاد دهندگاني كه به هر شكلي در سايت عضو هستند به صورت خودكار عضو گروهي به نام اعضاي نظام پيشنهاد ها مي شوند.
 4. گروه هاي ديگري با عنوان گروه هاي تخصصي داوري به صورت پويا اضافه يا حذف مي گردد مانند گروه تخصصي فني، اداري،... اين گروه ها زير مجموعه گروه " كميته هاي تخصصی" هستند.
 5. مدير سايت می تواند معين كند كاربران لاگين نكرده بتوانند پيشنهاد ثبت كنند يا نه(پيش گزيده ثبت پيشنهاد براي همه آزاد باشد).
 6. مدير سايت و كاربران عضو گروه دبيرخانه، امكان تغيير افراد گروه ها را دارند.
 7. زمان تغييرات، و مشخصات كامل پيشنهاد دهنده از جمله آي پي و اطلاعات مرورگر براي دسترسي آينده لاگ شود همچنين مشخصات ارجاع كنندگان و تغيير دهندگان وضعيت پيشنهاد.
 8. بازديدكنندگان سايت مي توانند از ليست پيشنهادها (تاييد شده) و ليست پيشنهاد دهندگان بازديد كنند.
 9. در صورت كليك بر روي نام پيشنهاد دهنده مي توان ليست همه پيشنهاد هاي آن شخص را ديد.
 10.  همه ليست پيشنهاد ها قابليت صفحه بندي و مرتب سازي بر اساس ستون ها را داشته باشند همچنين قابليت فيلتر كردن اطلاعات بر اساس وضعيت و بازه زماني ثبت پيشنهاد، اين ليست داراي فيلد هاي زير مي باشد: 
 •  رديف
 • كد پيگيري
 • عنوان پيشنهاد
 • تاريخ ثبت
 • وضعيت به همراه دكمه هاي انجام عمليات متناسب با گروه كاربري هر فرد 
 • امکان باز شدن صفحه جزييات پيشنهاد با كليك بر روي كد پيگيري يا دكمه جزييات