دپارتمان مهندسی امنيت داده

دپارتمان مهندسی امنيت داده

با توجه به گسترش بهره‌برداری از فناوری‌های مخابراتی و پردازشی و درگير شدن حجم انبوهی از اطلاعات با اين فناوری‌ها در حين عمليات نگهداری و پردازش؛ لزوم وجود تفکر حفاظت از منابع و استقرار سياست و عملکرد هايی در راستای صيانت از اين دارايی های (عموما ارزشمند) آشکار می شود. واحد "امنيت داده" بنابر تفکر طراحی، مشاوره، اجرا و ارتقاء سياست و بسترهای امنيتی (Security Policies& Infrastructures) از بهار سال 1388 فعاليت موازی و مشترک خود را باساير واحد‌های عملياتی شرکت آغاز نمود. فعاليت‌های اين واحد به دو دسته درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسيم می‌گردد.

اهم فعالیت‌های این دپارتمان عبارتند از:
•    نياز و امکان‌سنجی خدمات موجود در سمت مشتری و ارائه راهکار‌های اجرايی در جهت ارتقاء
•    بررسی‌های دوره‌ای و پشتيبانی تمام وقت از راهکار‌های موجود
•    رده‌بندی (Grading) بخش‌ها و اطلاعات موجود
•    ايمن‌سازی رهکار‌ها و خدمات موجود
•    استقرار راهکار و /يا سامانه‌های امنيتی در جهت حفاظت از منابع
•    آموزش منابع انسانی بر اساس استاندارد‌های رايج امنيت داده

ارسال دیدگاه

    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.