سامانه مدیریت محتوی راوند
راوند نرم افزاریست که بعد از نصب،به کاربراجازه طراحی و ایجاد وبسایتی را بنابر نیازش میدهد.تحقیقات درباره این نرم افزار از سال1384آغاز شد و طی مدت سه سال نسخه اول این نرم افزار با تلاش گروه برنامه نویسی و طراحی نرم افزارهای تحت وب شرکت ریواس سیستم تولید گردید.نسخه دوم این نرم افزار به همت کارشناسان شرکت در سال1392به بهره برداری رسید.این نسخه دارای تغییرات اساسی نسبت به نسخه اول بود به طوری که اکثر امکانات سامانه از نو و با توجه به نیازهای روز طراحی شدند.نسخه دوم پورتال راوند در حال حاضربرای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، سازمان امور اقتصادی و دارایی گیلان،شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت و سازمان نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت راه اندازی شده است.نگارش نسخه سوم این نرم افزار درپاییز سال1397آغاز شدو زیر نسخه های آن که هم اکنون در پروژه های شرکت استفاده میباشد.